Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst of offerte in zake diensten tussen FastStack, gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71704892, en haar wederpartij.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht per 22 december 2020.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden (PDF)